Vishetens väg - gå en kurs eller flera

Vishetens väg är en serie fristående kurser som bygger på psykosyntes och transpersonell ekopsykologi. Vishetens väg passar för dig som söker och vill leva medvetet och meningsfullt. För dig som vill göra skillnad. I ditt liv, i din omgivning och i naturen. Börja gärna med kursen Livskraft - 5 dagar som är en djupgående men ändå grundkurs i självkännedom. 
Du väljer att gå en eller fler kurser efter intresse. Fördjupa och utvecklas. I din takt och i ditt tempo.
 Gemensamt för serien Vishetens väg är att vi söker den ekosyntes där vi kan må bra och leva i harmoni och i samklang med den natur vi är en del av.

We need to replant ourselves in the natural world, in our bodies, in our own hearts,
and that is the pathway to mystery and sacredness."
— D.H. Lawrence

Kommande kurser:

Livskraft - 5 dagar självkännedom

grundläggande självutveckling för djupgående förändring
En 5-dagars kurs för dig som söker ökad självförståelse, självkänsla och kontakt med din inre kompass. För dig som är nyfiken på den du egentligen är och vad mer du kan vara i ditt yrkes- och privatliv, i ditt eget inre och i dina relationer. För dig som söker inspiration och mening i ditt liv.

Kursen grundar sig på psykosyntes och använder verktyg som medveten närvaro, terapeutisk process i grupp, enskilda terapisamtal och olika kreativa övningar. Metodiken är upplevelsebaserad där kropp, tankar, känslor, själ och förnimmelser ges plats och bidrar till fördjupad självkännedom som öppnar upp för förändring.


Kursen leds av en till två psykosyntesterapeuter beroende på gruppstorlek.


Kursen passar för alla och inga förkunskaper behövs. Livskraft är som en grundkurs och värdefull att gå innan du väljer bland de andra kurserna.


Nästa tillfälle: 19-23 januari 2022 Lygnern Konferens Sätila. Internat eller externat.

Nästa tillfälle därefter: 14-18 september 2022 Lygnern Konferens Sätila. Internat eller externat.


Intuitionens källa

finn och frigör din inre visa källa - din intuition             

En 4-dagars kurs där vi söker källan till intuitionen inom dig och i naturen. Ett utforskande och sökande efter den inre röst ur vilken självtillit växer fram. Vi söker källan ur vilken intuitionen blir en vägvisare för din unika väg på din livsresa.

På kursen använder vi verktyg som medveten närvaro, terapeutisk process i grupp, små delande grupper och olika kreativa inslag. Metodiken är upplevelsebaserad där kropp, vilja och själ, känslor, tankar, själ och intention får plats, alla sinnen bjuds in tex genom rörelse, musik, dikt, berättande och guidad medveten närvaro i naturen. Vi lyssnar till de eviga berättelser, dikter och musik som väcker till liv intuitionens källa i dig. Vilket uppdrag vill intuitionen vägleda dig till?

Nästa tillfälle: 7-10 april 2022 på Villa Akvarellen Gerlesborg


Det feminina mysteriet

Sökandet efter helheten

En 5-dagars kurs som fördjupar och ger plats för fortsatt självupplevelse och utveckling i den riktning din längtan berättar om.

Den här fortsättningskursen utforskar vi det feminina mysteriet som ryms i varje människa, och som behöver synliggöras i vår värld. Ett återtagande av det urgamla mysteriet som berättar om helhet, om balans mellan olika principer som tex det maskulina och det feminina - hieros gamos. Med människans eviga berättelser som vägvisare söker vi det femina mysteriet, vi söker balansen och vi söker helheten vi alla behöver utveckla inom oss.

På kursen använder vi verktyg som medveten närvaro, terapeutisk process i grupp, små delande grupper och olika kreativa inslag. Metodiken är upplevelsebaserad där kropp, vilja och själ, känslor, tankar och intention får plats, alla sinnen bjuds in tex genom rörelse, musik, dikt, berättande och guidad medveten närvaro i naturen. Vi lyssnar till de eviga berättelser, dikter och musik som väcker till liv det feminina mysteriets balanserade helhet i dig.

Kursen är en fördjupningskurs i självutveckling för dig som söker helheten i dig och i tillvaron. 

Nästa tillfälle: 18-22 maj 2022 Internat Kärlingesund Gård


Självklar

Fortsatt självutveckling för ett besjälat liv

En 5-dagars kurs där resan fortsätter med möjlighet att ta ut en tydlig och klar kompassriktning för ditt liv framåt. Att bli Självklar inifrån och ut. Den här fortsättningskursen följer psykosyntesens individuationsprocess mot självförverkligande. Vi låter oss, liksom psykosyntesens grundare, inspireras av Dantes diktverk och låter diktstrofer leda oss genom kursdagarna. Kursen utgår från psykosyntes och fördjupar både kunskap om psykosyntes samt stödjer fortsatt självutveckling.

På kursen använder vi verktyg som medveten närvaro, terapeutisk process i grupp, små delande grupper och olika kreativa inslag. Metodiken är upplevelsebaserad där kropp, vilja och själ, känslor, tankar, själ och intention får plats, alla sinnen bjuds in tex genom rörelse, musik, dikt, berättande och guidad medveten närvaro i naturen. Vi lyssnar till de eviga berättelser, dikter och musik som väcker till liv ditt besjälade liv.

Kursen passar extra bra för dig som vill fördjupa dina kunskaper i psykosyntes, antingen för egen del, eller som fortbildning för dig som använder psykosyntes i ditt arbete.

Kursen leds av en till två psykosyntesterapeuter beroende på gruppstorlek.

 

Nästa tillfälle: 16-20 augusti 2022 Internat Hotell Mullsjö Konferens


Kärlekens kraft

låt kärleken växa inom dig och flöda ut till din omvärld          

En 4-dagars kurs där vi ger plats för dödens mysterium och de aspekter som hör döden till; den djupa sorgen, förtvivlan, vreden och smärtan. Vi utforskar också den livspåminnande aspekt döden för in oss i. Livets mysterium. Vi undersöker hur död och liv oundvikligen lever sida vid sida både i oss människor och i naturen.

På kursen använder vi verktyg som medveten närvaro, terapeutisk process i grupp, små delande grupper och olika kreativa inslag. Metodiken är upplevelsebaserad där kropp, vilja och själ, känslor, tankar och intention får plats, alla sinnen bjuds in tex genom rörelse, musik, dikt, berättande och guidad medveten närvaro i naturen.

Vi lyssnar till de eviga berättelser, dikter och musik som påminner om livet och om döden.

Vilken uppgift väcker döden till liv i dig?


Nästa tillfälle: 1-4 september 2022  Kärlingesunds Gård


Döden och livet

när döden blir livets väckarklocka

En 4 dagarskurs där vi ger plats för dödens mysterium. Vi utforskar de känslor som hör döden till som till exempel djup sorg och andra utmanande känslor. Och vi utforskar den livspåminnande aspekt döden föra med sig.

Vi använder olika vishetstraditioner som inspiration. Vi undersöker hur död och liv oundvikligen lever sida vid sida i naturen. Där du ingår. I vårt utforskande kombinerar vi de eviga vishetstraditionerna med transpersonell ekopsykologi. Under kursdagarna använder vi verktyg som mindfulness, delande, reflektion, terapeutisk process och kreativa uttryck.  Vilket livsuppdrag påminner dig döden om?


Nästa tillfälle: 3-6 november 2022 Kärlingesunds Gård


Den medvetna vägen

valet att vandra en medveten väg genom livet
En 4 dagarskurs där vi söker vägen till att leva ett medvetet liv.

Vi använder olika vishetstraditioner. De visar oss visar vägen för hur vi kan leva ett medvetet liv. Vi undersöker hur vi kan leva i kontakt med naturen; där hav och land, skog och berg, djur och människor ingår. Där du ingår. I vårt utforskande kombinerar vi de eviga vishetstraditionerna med transpersonell ekopsykologi. Under kursdagarna använder vi verktyg som mindfulness, delande, reflektion, terapeutisk process och kreativa uttryck.  Vilket uppdrag har du i livets tjänst?


Nästa tillfälle: vår 2023

Plats och kurslängd

Fyra dagarskurs omfattar 10 seminarier med totalt 27 lärarledda timmar, inklusive individuella sessioner. Kursen hålls på internat. Se vilken kursgård på respektive kurs. 
Fem dagarskurs omfattar 12 seminarier med totalt 32 lärarledda timmar, inklusive individuella sessioner. Kursen hålls på internat. 

Se vilken kursgård på respektive kurs.


Kursavgift och internat

Kurskostnad 4-dagarskurs 6 500 kronor.
Kurskostnad 5-dagarskurs 8 000  kronor.


Kostnad för 3 eller 4 dygns helpension och logi i enkelrum tillkommer. 


Pensionat Kajutan i Sätila: Helpension i enkelrum 4 200 kronor för 3 dygn.
Helpension i enkelrum  5 600 kronor för 4 dygn.

Kärlingesunds kursgård. Helpension i enkelrum 3 696 kronor 3 dygn.

Villa Akvarellen Gerlesborg. Halvpension i enkelrum 3 000 kronor 3 dygn.
Lunchrestaurang finns vid vid havet alldeles intill.

Hotell Mullsjö konferens
Helpension i enkelrum 6500,- för 4 dygn.

Anmälan

Anmälan är bindande. Vid sjukdom kan anmälan flyttas fram till nästkommande kurs/retreat.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs/retreat vid för få anmälda.