Vishetens väg

Vår vision är att vishetens väg ska stödja varje enskild människas väg till välmående i sig själv och i sitt liv. Här får du stöd att söka din inre kompass och därifrån ta ut rätt riktning för den unika människa du är. Dina gåvor får visa sig, utvecklas, och du kan gå din visa väg framåt i ditt liv.

Hos oss finner du inspiration, meditationer, retreater, seminarier och kurser som syftar till att stödja dig att leva ditt liv besjälat och i kontakt med naturens intelligens och flöde. Med naturen och kärleken som grundläggande kraftkälla kan du vara den unika människa du är och finna din gåva och ditt eller dina uppdrag i livet. När vi människor är förankrade i oss själva vill vi också vårda vår gemensamma natur.

Vi tänker kring människan med helhet som ledstjärna när vi antingen erövrar eller återerövrar självkänsla, förmågan att känna sig själv och söka sin inre kompass, för att därifrån kunna gå sin unika egna visa väg. För att kunna leva sitt liv djupt meningsfullt i samklang med människor, djur och i omsorg om vår gemensamma natur

Besjälad självmedvetenhet för eget välmående och omsorg om vår planet.

Cecilia Angelin

Jag började förstå något mer djupgående om livet när jag som vuxen återigen började lyssna på sagor, särskilt de gamla sagor eller myter med en evig ton från lägereldar där vi människor alltid berättat för varandra just för att försöka förstå oss själva och livet. Tack vare lyssnandet fick min kunskap om mänskliga utmaningar i form av ångest, oro, olika beteenden och överlevnadsmönster, trauman mm en helt annan utgångspunkt med människans behov av meningsskapande narrativ som grund.
Folksagorna, de eviga berättelserna, förekommer över hela jorden och kommer från många olika visa och andliga traditioner. Genom att berätta kan vi återskapa vibrerande livskontakt inom oss, mellan oss och allt i vår gemensamma natur. Berättande vägleder oss tillbaka till vårt mänskliga ursprung och stödjer oss att återta den livsnödvändiga kontakt med oss själva och vår omgivande natur som på olika sätt bröts när vårt moderna samhälle växte fram. 

Jag är utbildad samtalsterapeut inom transpersonell psykologi (psykosyntes), handledare, par- och relationsterapeut och mindfulnessledare.  Jag har under lång tid utöver min klientmottagning också arbetat som lärare inom personlig utveckling bland annat på PsykosyntesInstitutet i Göteborg.
I mitt arbete för jag samman kunskap om psykologi, beteende- och relationsmönster med människans behov av att uppleva sitt liv som en sammanhängande förståelig berättelse. För mig handlar det om att hjälpa till att frigöra det narrativ som bäst stödjer den unika individens livsresa. 
Min verktygslåda utgår från medveten närvaro, det trygga samtalet och de terapeutiska processer som stödjer förändring. Den innehåller också kreativt skapande, utforskande och lyssnande till kroppens förnimmelser och vishet. Vi söker själens språk bland symboler, bilder, dikt och musik. Vi söker i naturen som ger oss en grundläggande förankring. På så sätt utvecklas och frigörs den inre kompass varifrån vi hämtar inre kunskap och vilja att leva meningsfullt.
Min önskan är att bidra till att vi människor kan leva mer medvetna liv. Ett sådant liv blir ett mer kreativt liv eftersom det kommer ur en autentisk inre källa. Denna källa ger oss mer tillfredsställelse och är en trygg utgångspunkt för att möta oss själva och vår omgivande natur med mer av kärlek och omsorg. En omsorg vi människor behöver precis som den natur vi är del av.

Milena Bergquist

Redan som liten ”visste” kände jag att det måste finnas mer i livet än det som pågick i det yttre, i människovärlden runtomkring mig. Det kändes som om naturen, djuren och böckernas värld var min värld. Jag hörde hemma bland folksagorna, i Narnia, Mumindalen och Lilla huset på prärien. Jag kunde prata med hundarna, fåglarna, katterna, kaninerna, hästarna ... Men jag ansträngde mig, tog på mig alltför trånga skor och tvingade mig att leva ett yttre, ett vanligt och välordnat, liv. Tills allt rasade samman för 25 år sedan. Då började jag ana att det jag hade känt som barn kanske var sant och jag började söka. Söka inåt, på det personliga planet och inom det metafysiska och esoteriska. Jag ställde mig de eviga frågorna: Vem är jag? Vilken är min väg? Min roll? Mitt hjälteuppdrag? Hur kan jag verka för att göra den här världen bättre? På riktigt? Ju mer jag har upptäckt av min själ och min inre kompass, desto rikare och mer meningsfullt är livet, fullt av synkronisitet och magi. Jag är en berättare och en vägvisare i Vishetens tjänst. Jag kallar henne så, den feminina Gudomligheten som åter börjar göra sig synlig, den vi förtryckt och marginaliserat i flera tusen år. Hon som visar att vi hör samman med allt som lever och att vi är en del av det universella flödet, precis som träden, floden och blommorna. Nu försöker jag följa Vishetens röst, den som viskar i samklang med min inre röst. Hon visar väg, ger mig uppdrag och hon guidar mig. Det kan innebära vägledande terapeutiska samtal där jag använder tarot som verktyg. Det kan innebära varumärkesarbete för en djurrättsorganisation, det kan vara en bok om vikten av vilda bin, en artikel om någon som följer sin passion, ett reportage om en ”bortglömd” kvinna eller en serie retreater som Vishetens väg.