Berättelsen som terapeutiskt verktyg

Vi människor söker.

Först och främst söker vi lösningar. Vår hjärna är i grund och botten ständigt urskiljande och söker lösningar.

Klienter kommer till mig för samtalsterapi sökande verktyg för att lösa stressen, ångesten, sorgen, vilsenheten osv.

“Jag behöver verktyg för ångesten”

“ Lös det här.”

“Jag vill bli av med stress”

“Jag vill bara vara nöjd.”

Vanliga önskemål i terapirummet.

När vi vandrat lite längre på sökarens väg brukar vi ofta stanna längre vid frågan. Varför känner jag såhär? Varför tänker jag såhär? Varför kan jag inte bara göra annorlunda?

Att fråga innebär en annan utgångspunkt för sökandet. Leva frågorna som Rilke skriver i en av sina dikter.

Frågorna söker berättelsen. Hur var det? Hur hänger det ihop?

En del terapiformer bryr sig inte om berättelsen. Går direkt på tex beteendeaktivering. Tänk annorlunda och gör annorlunda. Direktiv för att lösa. Snabbt.

För en del, till och med många, behövs frågorna och berättelsen för att få och nå en djupare förståelse. För att så småningom leva svaren för att återigen citera Rilke.

Lev frågorna nu

Ha tålamod med allt som är olöst i ditt hjärta och försök älska frågorna som de är, likt låsta rum, som böcker skrivna på ett ännu främmande språk. Sök inte svaren nu för du skulle inte kunna leva de svaren ännu. Och det är hela poängen, att leva allting. Lev frågorna nu. Kanske kommer du sedan gradvis, möjligen utan att ens märka det, någonstans i din framtid leva svaren. 

― Rainer Maria Rilke

Jag är här. I nuet. Du också. Vi kan inte vara någon annanstans. Mitt livs berättelse har lett mig hit. Har den en titel? Hur ser handlingen ut så här långt? Vad har påverkat? Vilka rollfigurer finns? Vilka saknas? Vad har jag valt? Vad har livet valt? Vad är ännu olevt?

Om jag urskiljer min berättelse blir utgångspunkten en annan. Om jag ser hur livet format sig med val och med det som inte gått att välja. Vilka medresenärer jag haft. Vem jag saknat. Om jag ser min berättelse är nuet mer förståeligt och mer medvetet. Nuet kan bli en utgångspunkt för det ännu olevda. Medvetenheten är en värdefull medresenär från nu.

Vad ska nästa kapitel innehålla? Vem kommer vara med där?

Undrar vilken mening mitt nästa kapitel kommer börja med? Vilket ord som inleder den första meningen? Vilket är ditt?

Människan har i alla tider sökt. Per Johansson - idéhistoriker pratar i podden myter och mysterier om att människan är evolutionärt benägen att söka mening. Dvs om detta sökande inte hade varit nödvändigt för människan hade det försvunnit genom evolutionen. Men det finns kvar. Verkar alltid funnits och finns.

I terapi och under kurser använder jag berättelsen som verktyg. Var och ens är unik. Människans samlade berättelse finns också i våra olika ursprungs traditioner och eviga berättelser som vi idag ofta kallar myter och mytologi. Över tusentals år har de unika berättelserna format mänskliga berättelser. Människans frågor, det vi söker svar på, finns i dessa berättelser.

“Sagor är medicin” skriver Clarissa Pinkola Estes - författare, terapeut och berättare i boken “Kvinnor som slår följe med vargar”. Jag tror hon menar att när vi låter våra livsfrågor möta de eviga berättelserna; då kan vi få stöd och vägledning till just de svar på just de frågor din livsberättelse innehåller.

För mig är det sant. I min livsberättelse har berättelser från olika vishetstraditioner och mytologi varit de mest kraftfulla och verksamma verktyg jag mött och öst vishet ur genom livets olika vinklar och vrår. I “sagorna” eller våra berättelser ryms livet. Frågor som söker svar. Frågor att leva. Vilka frågor finns i ditt liv?

Cecilia Angelin, Psykosyntesterapeut och lärare i personlig utveckling.