I terapi och under kurser använder jag berättelsen som verktyg. Var och ens är unik. Människans frågor, det vi söker svar på, finns i dessa berättelser.

Läs mer